Znak Politechniki Warszawskiej

Fabryka Briggsów - pomysły studentów PW na rewitalizację

źr. http://www.marki.pl

4 marca 2016 roku odbędzie się uroczyste wręczenie nagród studentom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy walczyli w konkursie na najlepszy projekt rewitalizacji fabryki Briggsów – zabytkowego zespołu przemysłowego w Markach.

Konkurs miał na celu uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, ale także estetycznym koncepcji architektonicznej odtworzenia budynków w otoczeniu tego zabytkowego zespołu przemysłowego. Organizatorami byli Burmistrz Miasta Marki i Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki (ZDASz) Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Swoje pomysły mogli zgłaszać wyłącznie studenci studiów magisterskich Wydziału Architektury PW. Komisja konkursowa oceniła łącznie 29 prac, a za najważniejsze kryteria uznano m.in. jakość rozwiązań architektoniczno-konserwatorskich, integrację nowych i historycznych struktur budowlanych oraz ochronę i ekspozycję ich wartości zabytkowych, a także czytelność graficznego przedstawienia koncepcji. Zespół specjalistów, pod przewodnictwem Burmistrza Jacka Orycha, przyznał następujące nagrody:

  • II nagroda w wys. 1 000 zł "Rewitalizacja zespołu poprzemysłowego Fabryki Braci Briggsów w Markach, Projekt zespołu wielofunkcyjnego - budynek centrum przedsiębiorczości, Marecka przędzalnia przedsiębiorczości dziedzictwo Marek, jako lokomotywa rozwoju" - autor: Wojciech Polakowski;
  • II nagroda w wys. 1 000 zł "Rewitalizacja zespołu poprzemysłowego Fabryki Braci Briggsów w Markach, Projekt zespołu wielofunkcyjnego: Koncepcja gminnego ośrodka kultury" - autor: Paulina Tomaszewska;
  • III nagroda w wys. 500 zł "Rewitalizacja zespołu poprzemysłowego Fabryki Braci Briggsów w Markach, Fabryka dźwięku" - autor: Karolina Kowalczyk;
  • III nagroda w wys. 500 zł "Rewitalizacja zespołu poprzemysłowego Fabryki Braci Briggsów w Markach, Adaptacja turbinowni na biuro coworkingowe" – autor: Tomasz Ploch.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, przy ul. Fabrycznej 2 w Markach (04.03.2016, godz.12:00). Wystawę prac studentów można będzie oglądać do 11 marca 2016.