Znak Politechniki Warszawskiej

E-learning na PW - szkolenie Microsoft Teams

Prowadzących przygotowujących się do realizowania zajęć zdalnych zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu.

Microsoft Teams na PW

Aplikacja Teams może być z powodzeniem wykorzystywana do prowadzenia kształcenia na odległość. Zajęcia online, które odbędą się 20 marca o godzinie 12:00, pozwolą dowiedzieć się, jak korzystać z wideokonferencji z udostępnianiem ekranu, jak w prosty sposób przesłać prace domowe, jak przeprowadzić kolokwium lub test na odległość oraz jak umieścić materiały dydaktyczne dla wszystkich studentów w grupie jednym kliknięciem.

Szkolenie jest bezpłatne, do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich PW.

Co zrobić, aby do niego dołączyć? 

  1. Wszyscy pracownicy mają konta w domenie @pw.edu.pl, które umożliwiają dostęp do usługi Office 365, a więc także do narzędzia MS Teams.
  2. Proszę zainstalować aplikację Microsoft Teams (jeżeli pojawią się problemy z instalacją, można również skorzystać z wersji w przeglądarce, choć ta pierwsza ma więcej dostępnych funkcji oraz łatwiejszą obsługę).
  3. Po zainstalowaniu aplikacji Teams należy znaleźć opcję Dołącz do zespołu lub utwórz nowy i w miejscu na kod dostępu do zespołu wpisać: ruy1t0l
  4. W piątek 20 marca o godzinie 12:00 należy mieć dostęp do aplikacji Microsoft Teams oraz być dodanym do zespołu szkoleniowego (dzięki kodowi z punktu 3.), wtedy ruszy wideokonferencja-połączenie, do której będzie można bez problemu dołączyć.

W późniejszym terminie planowane jest również zorganizowanie podobnego szkolenia, tym razem dla studentów. O szczegółach będziemy informować.

Więcej o możliwościach w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych pisze na swojej stronie CI PW.