Znak Politechniki Warszawskiej

Drugi konkurs w ramach projektu PROM PW 2

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW 2 - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej PW ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW 2/2020/1 dla doktorantów poniżej 40. roku życia. dotyczący udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze.

Więcej informacje o otwartym konkursie PROM PW 2 znajduje się na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Więcej informacje o otwartym konkursie PROM PW 2 znajduje się na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.

W projekcie przewidziano 45 wyjazdów i 5 przyjazdów.

Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do dnia 2 marca 2020 r. do godz. 16.00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, pokój 234, GG PW. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres cwm@pw.edu.pl.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.