Opublikowano: 09.04.2021 10:01

40 lat od wyboru prof. Władysława Findeisena na Rektora PW

11 kwietnia 1981 r. prof. Władysław Findeisen został wybrany na Rektora Politechniki Warszawskiej w pierwszych wolnych wyborach władz Uczelni. W kadencji, która przypadła na trudny okres w historii kraju i środowisk akademickich, odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu właściwych szkole wyższej postaw wśród pracowników i studentów.

Zdjęcie prof. Władysława Findeisena przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej

Prof. Władysław Findeisen przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej, fot. Zuzanna Sosnowska / Urząd m.st. Warszawy

Prof. Władysław Findeisen w czasie II wojny światowej był członkiem Armii Krajowej i walczył w Powstaniu Warszawskim. Swoje życie zawodowe związał z Politechniką Warszawską, przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej aż do profesury.

11 kwietnia 1981 r. został wybrany na Rektora Politechniki Warszawskiej. Były to pierwsze, po wieloletniej przerwie, wolne wybory władz Uczelni. Niestety wydarzenia kolejnych lat sprawiły, że kadencja 1981-1984 przypadła na niezwykle trudny okres w historii kraju i środowisk akademickich. Patriotyczna i bezkompromisowa postawa prof. Findeisena przyczyniła się do zażegnania konfliktów związanych ze strajkami studenckimi jesienią 1981 r. i  przeprowadzenia Uczelni przez okres stanu wojennego z zachowaniem godności jej pracowników i studentów. W 1985 r., z powodów politycznych, został odwołany ze stanowiska przez Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Zdjęcie prof. Władysława Findeisena podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej w 2017 roku

Prof. Władysław Findeisen podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej w 2017 r., fot. K. Rainka / SAIP

W późniejszych latach, w ramach aktywności publicznej, prof. Findeisen był przewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej, członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, a w latach 1989-93 Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadano mu szereg godności, w tym cztery doktoraty honoris causa: City University w Londynie (1984 r.), Politechniki Warszawskiej (1996 r.), Politechniki Gdańskiej (1997 r.) i Technische Universität Ilmenau (1998 r.).

Zdjęcie prof. Władysława Findeisena odbierającego z rąk prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskie w latach 2012-2020, Złoty Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji PW

Prof. Władysław Findeisen odbiera z rąk prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskie w latach 2012-2020, Złoty Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji PW podczas uroczystego posiedzenia Senatu PW 18 listopada 2015 r., fot. I. Koptoń-Ryniec / Biuletyn PW

Prof. Władysław Findeisen został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Medalem „Zasłużonemu dla Kościoła i Narodu”. W 2020 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy.

Na kartach historii naszej Uczelni prof. Findeisen zapisał się jako wybitny patriota, świadomy misji uczelni wypełnianej niezależnie od okoliczności. 

Szczegółowy biogram prof. Findeisena

źródło: Biuletyn PW