Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Ważny krok w badaniach różnicy między materią i antymaterią we wszechświecie

Opublikowano: 21.04.2020 14:53

Wnętrze detektora Super-Kamiokande wypełnione superczystą wodą

Międzynarodowy eksperyment fizyki neutrin T2K (Tokai to Kamiokande) opublikował w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Nature” [1] wnioski z wyników swoich badań. Wśród autorów jest duża grupa Polaków, w tym członkowie zespołu z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, kierowanego przez prof. Krzysztofa Zarembę. Obok niego współautorami są: dr Robert Kurjata, dr Andrzej Rychter i mgr Marcin Ziembicki.

Pierwszy konkurs na granty badawcze FWEiTE-1

Opublikowano: 17.04.2020 13:54

Ogłaszamy konkurs na granty badawcze IDUB-POB-FWEiTE-1 w ramach Centrum Badawczego POB Fizyka Wysokich Energii i Techniki Eksperymentu (w skrócie: POB HEP).

Pierwszy konkurs na granty badawcze SzIR-1

Opublikowano: 16.04.2020 15:56

Ogłaszamy pierwszy konkurs na granty badawcze SzIR-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna inteligencja i robotyka. 

Pierwszy konkurs na granty badawcze FOTECH-1

Opublikowano: 15.04.2020 17:31

Ogłaszamy pierwszy konkurs na granty badawcze FOTECH-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie Fotoniczne. 

#PWdrukuje Wydział SiMR i międzyuczelniane akcje przeciw pandemii

Opublikowano: 15.04.2020 15:55

W obliczu poważnych wyzwań łatwo się przekonać, jak ważna jest kooperacja. Doskonale wiedzą o tym badacze z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW, którzy wraz z pracownikami innych stołecznych uczelni zaangażowali się w realizację projektów wspierających służbę zdrowia w walce z koronawirusem.

Pierwszy konkurs na granty badawcze ENERGYTECH-1

Opublikowano: 15.04.2020 12:15

Ogłaszamy pierwszy konkurs na granty badawcze ENERGYTECH-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Konwersja i Magazynowanie Energii (POB Energy). 

Komunikat dla kandydatów na studia

Opublikowano: 14.04.2020 14:19

W związku z ogłoszoną informacją Ministra Edukacji Narodowej o przesunięciu egzaminów maturalnych informujemy, że Politechnika Warszawska wprowadzi takie zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji na studia, aby kandydaci będący tegorocznymi maturzystami nie znaleźli się w sytuacji mniej korzystnej niż maturzyści z lat ubiegłych.

Pierwszy konkurs na granty badawcze Technologie Materiałowe-1

Opublikowano: 10.04.2020 17:49

Rozpoczynamy nabór na pierwszy konkurs na granty badawcze Technologie Materiałowe-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie Materiałowe (POB_TM).

Nowe zarządzenie Rektora PW ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Opublikowano: 08.04.2020 17:07

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Coronathon PW

Opublikowano: 08.04.2020 13:34

Coronathon został zorganizowany przez Samorząd Studentów PW oraz Radę Doktorantów PW.

Siedem zespołów podjęło się wyjątkowego wyzwania przygotowanego przez Samorząd Studentów i Radę Doktorantów naszej Uczelni. W ramach 48-godzinnego hackathonu nasi studenci mieli za zadanie zaproponować projekty rozwiązań przydatnych w radzeniu sobie ze skutkami pandemii koronawirusa.