Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

NCN dofinansuje projekty z PW

Opublikowano: 20.02.2020 15:39

fot. KFF "Focus"

SONATA BIS, konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Nauki, jest skierowana do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

Uczelniana Oferta Dydaktyczna CSZ PW

Opublikowano: 20.02.2020 08:34

Oferta skierowana jest przede wszystkim do doktorantów naszej Uczelni, ale mogą skorzystać z niej również studenci oraz pracownicy naukowi z innych instytucji badawczych.

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza do zapoznania się z ofertą wykładów ogólnouczelnianych w semestrze letnim 2019/2020.

Nasi półfinaliści konkursu FameLab Poland

Opublikowano: 18.02.2020 09:13

Zuzanna Podgórska i Patryk Bojarski

Zuzanna Podgórska i Patryk Bojarski zakwalifikowali się do półfinału 9. edycji konkursu FameLab Poland.

Rejestracja na przedmioty dla doktorantów

Opublikowano: 17.02.2020 15:44

21 lutego 2020 roku o godzinie 19.00 zostanie uruchomiona w systemie USOS rejestracja na przedmioty dla doktorantów ze Szkół Doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich. Rejestracja potrwa do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 23.59.

Budżet Partycypacyjny PW

Opublikowano: 17.02.2020 08:51

Weryfikacja projektów zgłoszonych do II edycji Budżetu Partycypacyjnego PW potrwa do 24 lutego.

Trwa weryfikacja zgłoszonych projektów

Trwa nabór do SmartUP Academy na PW

Opublikowano: 14.02.2020 15:38

fot. adamedsmartup.pl

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej wraz z Fundacją Grupy Adamed zapraszają do rejestracji na bezpłatne weekendowe zajęcia edukacyjne.

#JestemFulbrighterem: dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio

Opublikowano: 14.02.2020 15:24

dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio

Badaczka z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW została laureatką Fulbright Senior Award 2020-21. W ramach stypendium będzie realizować projekt „Order in Data Science and Category Theory” („Relacja porządku w Data Science i w Teorii Kategorii”).

Budżet Partycypacyjny PW - ostatni dzień składania projektów

Opublikowano: 14.02.2020 11:44

Przyjmowanie projektów do II edycji BP PW potrwa do 14 lutego do godziny 23:59.

Tylko do północy można przesyłać zgłoszenia do drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego PW.

Konkurs o Nagrodę Siemensa – wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń

Opublikowano: 14.02.2020 10:40

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia do udziału w konkursie promującym wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych. Zainteresowani mogą zgłosić swój udział do 15 czerwca 2020 r.

Bezpłatne kursy językowe dla studentów

Opublikowano: 12.02.2020 11:58

fot. pexels/mentatdgt

Studium Języków Obcych PW w ramach programów NERW i NERW 2 prowadzi zapisy na bezpłatne zajęcia językowe dla studentów.