Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Wybory Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024

Opublikowano: 23.06.2020 12:22

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek i prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

25 czerwca 2020 r., godz. 13.00

Obóz Naukowy Politechniki Warszawskiej – zapraszamy do udziału

Opublikowano: 22.06.2020 17:00

Trwają zapisy na obóz skierowany do uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi oraz planujących studiowanie na Politechnice Warszawskiej lub innej uczelni technicznej. Tegoroczna edycja odbędzie się na zasadach określonych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2020/2021

Opublikowano: 22.06.2020 08:18

Zapisy na studia stacjonarne I stopnia rozpoczną się w dniu 1 lipca 2020 r.

SMKN SAE AeroDesign z medalami zawodów lotniczych

Opublikowano: 19.06.2020 19:52

Studenci SMKN SAE AeroDesign podczas zeszłorocznych zawodów SAE w Kalifornii, fot. FB

W nietypowej, bo wirtualnej rywalizacji SAE Aero Design 2020 WEST nasi studenci wywalczyli dwa drugie miejsca. Jury doceniło zaproponowane przez nich rozwiązania dotyczące konstrukcji samolotu klasy micro.

Drzwi Otwarte online – część druga

Opublikowano: 19.06.2020 15:06

Zapraszamy w środę 1 lipca!

Prof. Władysław Findeisen honorowym obywatelem Warszawy

Opublikowano: 19.06.2020 14:58

Profesor Władysław Findeisen

Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę nadającą godność Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy wybitnemu uczonemu i działaczowi publicznemu profesorowi Władysławowi Findeisenowi, Rektorowi PW w latach 1981-1985. Godność ta została nadana dzięki staraniom Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej.

Nasi badacze wśród wybitnych młodych naukowców

Opublikowano: 18.06.2020 15:57

Siedmioro przedstawicieli Politechniki Warszawskiej otrzyma stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Porozumienie PW Filii w Płocku z PKN ORLEN S.A.

Opublikowano: 18.06.2020 14:19

Podpisanie umowy z PKN ORLEN S.A., fot. orlen.pl

Płocka filia PW 17 czerwca 2020 r. podpisała porozumienie kontynuujące współpracę z koncernem. Porozumienie umożliwi studentom odbywanie praktyk i staży. Dla uczelni to możliwość realizacji inicjatyw dydaktycznych razem z największym w Polsce i jednym z wiodących europejskich koncernów z branży paliwowej i energetycznej.

Zebranie przedwyborcze z kandydatami na Rektora

Opublikowano: 18.06.2020 14:13

23 czerwca 2020 r., godz. 13.00

Duże zainteresowanie konkursami Centrów Badawczych POB

Opublikowano: 17.06.2020 12:35

W pierwszych konkursach Centrów Badawczych POB złożono 260 wniosków, fot. BPI

Głównym celem projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) jest transformacja Politechniki Warszawskiej w kierunku uczelni europejskiego formatu, rozpoznawalnej międzynarodowo, wnoszącej dużo większy niż obecnie wkład w światową naukę. Temu służyć ma integracja badań w 7 priorytetowych obszarach badawczych (POB) i powołanie sieci Centrów Badawczych POB.