Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Ekoinnowacje na Mazowszu – inicjatywa z doświadczeń norweskich

Racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska oraz nowoczesne metody ochrony środowiska są obecnie przedmiotem działań instytucji rządowych i pozarządowych. Światowym liderem jest Unia Europejska.

Konsultacje Społeczne wyników projektu Foresight Regionalny dla Szkół Wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”

20 i 21 lutego 2012 roku konsorcjum sześciu szkół wyższych realizujących projekt „Akademickie Mazowsze 2030” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych wyników projektu.

„The Global Outlook for Nuclear Energy”

17 lutego 2012 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej o godzinie 11:25 odbędzie się organizowane przez Politechnikę Warszawską oraz Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie spotkanie z Komisarz Nuclear Regulatory Commission Panią Kristine L. Svinicki.

Światowe centrum high-tech powstanie na Ursynowie

Pod koniec stycznia 2012 roku Rektor Politechniki Warszawskiej ostatecznie potwierdził decyzję o lokalizacji głównego laboratorium Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów CEZAMAT. Jedno z najnowocześniejszych centrów badawczo-rozwojowych w Europie, którego inicjatorem jest konsorcjum ośmiu warszawskich ośrodków naukowych, powstanie przy ulicy Poleczki na Ursynowie.

Trendence Graduate Barometer

Politechnika Warszawska jest jedną z ponad 1000 szkół wyższych biorących udział w badaniu trendence Graduate Barometer Europe, największym europejskim badaniu dotyczącym edukacji i kariery.

Zajęcia dla najlepszych Studentów I roku

Dla najlepszych studentów drugiego semestru studiów pierwszego stopnia uruchomione zostają w Centrum Studiów Zaawansowanych zajęcia na poziomie zaawansowanym.

Warsztaty z Emisji Głosu

Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej na bezpłatne zajęcia z Emisji Głosu. Rekrutacja została przedłużona do 10 lutego 2012 roku.

Zapisy na semestr letni Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zajęcia „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” na Politechnice Warszawskiej są przeznaczone dla osób, które już zakończyły okres aktywności zawodowej, chcących jednak poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności.

Nowe zajęcia MiNI Akademii Matematyki

MiNI Akademia Matematyki to cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których celem jest popularyzacja matematyki, pokazanie jej piękna oraz zachęcenie do studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych.

TOP 500 Innovators

16 stycznia 2012 roku rozpoczął się nabór do drugiej edycji programu TOP 500. Z tej okazji, w piątek, 27 stycznia, w Politechnice Warszawskiej odbyło się seminarium „Top 500 Innovators – impresje dyrektora programu z Uniwersytetu Stanford” poświęcone projektowi.