Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Robomaticon

prawdopodobnie najlepsze wydarzenie robotyczne 2013 roku

Dni Niemieckie w Politechnice Warszawskiej

Biuro Rektora, Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Biuro Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszają wszystkich Pracowników i Studentów naszej Uczelni do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Projekt Inżynieria Internetu Przyszłości na targach CEBIT 2013

Wybrane rozwiązania projektu „Inżynieria Internetu Przyszłości” zostały przedstawione na światowych targach CEBIT 2013, które odbyły się tradycyjnie w Hanowerze w dniach 5-9 marca. Projekt został zaproszony do udziału w CEBIT 2013 przez Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbarę Kudrycką. W tym roku Polska jest krajem partnerskim targów CEBIT.

Dofinansowanie rozbudowy Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

4 marca 2013 roku w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu pt. „Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”. Umowę o dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisali Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji dr Olaf Gajl.

„Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce”

Ośrodek Kształcenia na Odległość w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Szkoleń Sp. z o.o. realizuje projekt „Czas e-Nauczycieli: nowoczesna wiedza i metodyka w dydaktyce”w ramach Działania 9.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inauguracja projektu edukacyjnego PW Junior

2 marca 2013 roku o godzinie 10.00 w Dużej Auli w Gmachu Głównym odbyła się uroczysta inauguracja nowego projektu edukacyjnego Politechniki Warszawskiej przeznaczonego dla uczniów gimnazjów i starszych klas szkół podstawowych pod nazwą PW Junior.

Współpraca z Powiatem Wołomińskim w zakresie edukacji

21 lutego 2013 roku w Klubie Absolwenta został podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie edukacji pomiędzy Politechniką Warszawską a władzami powiatu wołomińskiego reprezentowanymi przez Starostwo Powiatu oraz Burmistrza Miasta.

Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Repozytorium PW oferuje szerokie możliwości wyszukiwania informacji o dorobku pracowników, doktorantów i studentów PW. Pozwala na prezentowanie informacji m.in. o publikacjach, raportach z badań i rozprawach doktorskich. W wielu przypadkach oferuje bezpośredni dostęp do ich pełnych tekstów lub linki (DOI, URL) do wersji źródłowej.

Zajęcia edukacyjne w salonie popularno-naukowym BayLab

Firma Bayer uruchamia pilotażowy program multimedialnych warsztatów popularno-naukowych w warszawskim salonie BayLab. Do końca roku w zajęciach udział weźmie ok. 500 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa mazowieckiego. Tematyka obejmie cztery obszary, w których Bayer – z racji swojej działalności – ma globalne doświadczenia. Będą to: witaminy, ochrona roślin, zdrowie zwierząt oraz oczyszczanie wody.

Podpisanie porozumienia z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Potockiego

14 lutego 2013 roku w Wilanowie Prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Ludwik Rakowski, zastępca Burmistrza Dzielnicy Artur Buczyński oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 79 Ewelina Jankowska podpisali porozumienie o współpracy na realizację zajęć edukacyjnych „Elementy gospodarki przestrzennej”.