Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Letni Obóz Politechniki Warszawskiej

Letni Obóz Politechniki Warszawskiej to już czwarta edycja wakacyjnego obozu rekreacyjno–naukowego dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. W 2013 roku Obóz odbędzie się w Miętnem koło Warszawy w terminie od 24 do 31 lipca 2013 roku.

Osiem osób z Politechniki Warszawskiej nagrodzonych w programie START

Program START wyróżnia najzdolniejszych młodych uczonych i zachęca ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.
 

Rozstrzygnięcie konkursu "Iuventus Plus"

Konkurs „Iuventus Plus” został ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 września 2012 r. Nabór wniosków zakończył się dnia 31 października 2012 roku. Wśród laureatów znalazło się 7 naukowców z Politechniki Warszawskiej.

TECHNO-warsztaty z Politechniką

Już po raz drugi Stowarzyszenie KLATRAT wraz z Politechniką Warszawską zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z małych miejscowości (poniżej 50 tys. mieszkańców) do udziału w projekcie o nazwie TECHNO-warsztaty z Politechniką Warszawską.

Konkurs na projekt statuetki Prezesa UKE zakończony

W ramach konkursu na projekt statuetki Prezesa UKE ogłoszonego przez Rektora Politechniki Warszawskiej zgłoszono dwie prace konkursowe.

Dni Niemieckie w Politechnice Warszawskiej

4 i 5 kwietnia 2013

Politechnika Warszawska ponownie wybrana uczelnią najbardziej cenioną przez pracodawców

W rankingu „Wprost” opublikowanym 18 marca 2013 roku, Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu uczelni najbardziej poszukiwanych przez pracodawców.

Wizyta Marszałka Adama Struzika w Politechnice Warszawskiej

13 marca 2013 Marszałek Adam Struzik wraz z panem Leszkiem Królem - zastępcą Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich oraz panem Konradem Wojnarowskim odwiedzili Politechnikę Warszawską.

Staże postdoktorskie w École Polytechnique Fédérale de Lausanne

École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ogłosiła nabór kandydatów do nowego programu staży postdoktorskich EPFL Fellows w ramach Marie Curie Action COFOUND (7th Framework Program). Aplikacja na staż wymaga znalezienia opiekuna z EPFL.

Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim

Podnoszenie kwalifikacji urzędników i umożliwienie studentom odbywania stażów zawodowych to główne cele porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej. Podpisane zostało przez Jacka Kozłowskiego, wojewodę mazowieckiego i prof. dr hab. inż. Jana Szmidta, rektora uczelni. Dokument ureguluje również współpracę Urzędu z Politechniką w zakresie opracowywanego Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły.