Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

prof. Michał Malinowski w Radzie Narodowego Centrum Nauki

12 grudnia w Krakowie odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Dwunastu profesorów z całej Polski otrzymało nominacje z rąk dra hab. Jacka Gulińskiego, podsekretarza stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego.

Politechnika Warszawska na podium - wyniki Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2012

10 grudnia 2012 roku Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłosiła wyniki piątej edycji konkursu. Pierwsze miejsce z sumą punktów 102,5 zajął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, drugie Politechnika Gdańska, która wyprzedziła naszą Uczelnię tylko o 0,5 pkt.

Wydano pozwolenie na budowę najnowocześniejszego laboratorium badawczego w Polsce

W piątek, 7 grudnia 2012 roku uprawomocniła się decyzja ws. udzielenia pozwolenia na budowę Laboratorium Centralnego CEZAMAT, które powstanie przy ulicy Poleczki 19 w Warszawie. Nowoczesny kompleks umożliwi prowadzenie specjalistycznych badań nad nowoczesnymi technologiami – w tym projektów „w skali nano”, czyli jednej miliardowej metra. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2015 rok.

Nowy skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka z dniem 30 listopada 2012 roku powołała członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W radzie Rady znaleźli się m.in. prof. Piotr Wolański, prof. Leon Gradoń, prof. Krzysztof Sacha i dr inż. Karol Lityński.

Budynek Wydziału MiNI nagrodzony w konkursie „Życie w Architekturze”

Gmach zdobył Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą placówkę naukową lub szkolnictwa wyższego

Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle

Projekt realizowany na Wydziale Inżynierii Materiałowej i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle” ma na celu wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WIM PW poprzez modyfikację programu nauczania dla studiów I stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa, uwzględniającą sytuację rynku pracy i zapotrzebowanie pracodawców w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2015 roku.

Bezpłatne szkolenia dla kadry kierowniczej Politechniki Warszawskiej

Projekt „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach skierowanych dla kadry kierowniczej Politechniki Warszawskiej.

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej naszej Uczelni - nauczycieli akademickich (rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani oraz kierownicy jednostek pozawydziałowych, dyrektorzy instytutów oraz ich zastępcy) oraz pracowników administracji centralnej i wydziałowej (kanclerze, kwestorzy, kierownicy biur i działów oraz ich zastępcy).

Politechnika Warszawska piąty rok z rzędu najbardziej obleganą uczelnią w kraju

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało wyniki rekrutacji na studia na r.a. 2012/2013.

BayLab - multimedialny salon popularnonaukowy otwarty

Innowacyjność, odwaga myślenia, wychodzenie poza schematy – to wartości, które Bayer promuje w swoim otoczeniu. W tym celu powstał BayLab – multimedialny salon popularno-naukowy. To nowe w Warszawie miejsce spotkań z nauką.

- Chcemy, by młodzi ludzie uwierzyli tu, że mogą naprawdę wiele osiągnąć. Wiara we własne siły, podparta zainteresowaniami, jest ważna nie tylko dla nich, ale i dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki. Będziemy dzielić się wiedzą, by nasi goście poznawali najnowsze dokonania naukowe i ich zastosowanie w praktyce – mówi Christophe Dumont, który w lipcu 2012 objął stanowisko Prezesa Zarządu Bayer Sp. z o.o.

II Warszawskie Dni Techniki

Politechnika Warszawska uczestniczyła w drugiej edycji Warszawskich Dni Techniki, które odbyły się w dniach 24-27 października 2012 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Warszawski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.