Kandydaci

Aktualności

Spotkajmy się!

Politechnika Warszawska na Salonie Maturzystów 2015

Zapisy na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Płocku

Do 14 września trwa rejestracja kandydatów na studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie) prowadzone w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.

Komunikat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych z dnia 22.07.2015 r.

Informujemy, iż w trzeciej turze przyjęć na studia stacjonarne I stopnia nie zakwalifikowano żadnych nowych kandydatów.

Komunikat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych z dnia 16.07.2015 r.

Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych na studia w II turze rekrutacji są wzywane do złożenia wymaganych dokumentów do dnia 21 lipca (wtorek).

Na poniższych listach nie znajdują się nazwiska osób przeniesionych na opcję o wyższym priorytecie.