Kandydaci

Aktualności

Komunikat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych z dnia 22.07.2015 r.

Informujemy, iż w trzeciej turze przyjęć na studia stacjonarne I stopnia nie zakwalifikowano żadnych nowych kandydatów.

Komunikat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych z dnia 16.07.2015 r.

Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych na studia w II turze rekrutacji są wzywane do złożenia wymaganych dokumentów do dnia 21 lipca (wtorek).

Na poniższych listach nie znajdują się nazwiska osób przeniesionych na opcję o wyższym priorytecie.

Komunikat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych z dnia 9.07.2015 r.

Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych na studia w I turze rekrutacji są wzywane do złożenia wymaganych dokumentów do dnia 15 lipca (środa).

Rekrutacja na studia w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

Rejestracja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku trwa do 11 lipca.

Składanie dokumentów na studia stacjonarne I stopnia

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani w I turze przyjęć na studia będą mogli składać dokumenty w terminie 10- 15 lipca  z wyłączeniem soboty oraz niedzieli.